Contact Us

FLORICULTURE ASSOCIATION NEPAL (FAN)
Jwagal-11, Lalitpur, Nepal
Tel:977-01-5261089, Fax: 977-1-5261089
Email:  fan_nepal@yahoo.com,  fanepal2049@gmail.com
Website: www.fanepal.org.np; www.nepalfloraexpo.com.np


Office Hours:  Sunday to Friday, 10 am to 5 pm (10am-4 pm in winter)
 

   

Visitor List:

[ x ]

TRENDING NOTICE

ADMINJune 2nd, 2020

  Press Release  (COVID-19 Pandemic, Lock-down impact on Floriculture...

ADMINMay 13th, 2020

  फ्यान पुष्प उद्यमी व्यवसायी सदस्यज्यूहरु फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपाल ले पुष्प व्यवसाय गरी रहेको फ्यान सदस्यहरुलाई कोरोना भाइरसका कारण बन्दाबन्दि अवस्थामा रहेको समयमा नर्सरी फार्ममा फूल बिरुवाहरुको...

View All