All Tropical Plants House & Nursery

All Tropical Plants House & Nursery

Ramji Kuwar

Chandol Kathmandu Nepal

+977 9841281471

 https://www.facebook.com/AllTropicalPlantHouse/

Available Service 
  • Seasonal flower
  • Indoor & outdoor plants are available
  • Perenial plants are available. 
  • Experience gardener are available
  • with other many more...............please contact us

   

Visitor List:

[ x ]

TRENDING NOTICE

ADMINJune 2nd, 2020

  Press Release  (COVID-19 Pandemic, Lock-down impact on Floriculture...

ADMINMay 13th, 2020

  फ्यान पुष्प उद्यमी व्यवसायी सदस्यज्यूहरु फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपाल ले पुष्प व्यवसाय गरी रहेको फ्यान सदस्यहरुलाई कोरोना भाइरसका कारण बन्दाबन्दि अवस्थामा रहेको समयमा नर्सरी फार्ममा फूल बिरुवाहरुको...

View All