पुष्प उद्यमी परिचय पत्र बितरण भईरहेको सूचना

- Wednesday, May 13th, 2020  
फ्यान पुष्प उद्यमी व्यवसायी सदस्यज्यूहरु

फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपाल ले पुष्प व्यवसाय गरी रहेको फ्यान सदस्यहरुलाई कोरोना भाइरसका कारण बन्दाबन्दि अवस्थामा रहेको समयमा नर्सरी फार्ममा फूल बिरुवाहरुको उत्पादन तथा सोको बजारीकरण गर्नका लागि सहज होस भन्ने उदेश्यले पुष्प उद्यमी परिचय पत्र बितरण गरिरहेको जानकारी गराउदछौं । निम्न कागजातहरु स्क्यान गरी फ्यानको ईमेल, म्यासेन्जर तथा भाईवर नं. ९८५१०७९७७० मा यथासक्य चाँडो पठाउनु हुन सूचित गराउदछौ ।
१) फोटो 
२) नागरिक्ताको प्रमाण पत्र 
३) फ्यान सदस्यता प्रमाण पत्र

फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपाल (FAN) 
ज्वागल, ललितपुर नेपाल
फोन नं . ५२६१०८९, ९८४१२४९४८६

Email: fanepal2049@gmail.com, fan_nepal@yahoo.com

   

Visitor List:

[ x ]

TRENDING NOTICE

ADMINJune 2nd, 2020

  Press Release  (COVID-19 Pandemic, Lock-down impact on Floriculture...

ADMINMay 13th, 2020

  फ्यान पुष्प उद्यमी व्यवसायी सदस्यज्यूहरु फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपाल ले पुष्प व्यवसाय गरी रहेको फ्यान सदस्यहरुलाई कोरोना भाइरसका कारण बन्दाबन्दि अवस्थामा रहेको समयमा नर्सरी फार्ममा फूल बिरुवाहरुको...

View All