TRENDING NOTICE

सदस्य ऋणु गर्ने सम्बन्धि ३५ दिने सूचना

- Friday, December 1st, 2017

मिति ः२०७४/०८/१० श्रीमान फ्यान सदस्यज्यूहरु, यस संस्थाकोे २५ औं वार्षिक साधारण सभाले निर्णय गरे अनुसार संस्थाकोे सदस्यज्यूहरुले आफ्नो नर्सरी÷फर्म विगत ५ वर्ष वा त्यस भन्दा वढी सम्म लगातार नविकरण नगरी विधानत नविकरण फेल भएका सदस्यलाई ३५ दिने सूचना जारी गरी सदस्यता नविकरणको मौका दिने निर्णय भए अनुसार ५ वर्ष भन्दा वढी समयसम्म सदस्यता...

Read More
Pages 1 : You are at page 1 of 1
1

   

Dally Visitor:

[ x ]

TRENDING NOTICE

ADMINDecember 1st, 2017

मिति ः२०७४/०८/१० श्रीमान फ्यान सदस्यज्यूहरु, यस संस्थाकोे २५ औं वार्षिक साधारण सभाले निर्णय गरे अनुसार संस्थाकोे सदस्यज्यूहरुले आफ्नो नर्सरी÷फर्म विगत ५ वर्ष वा त्यस भन्दा वढी सम्म लगातार...

View All