सदस्य ऋणु गर्ने सम्बन्धि ३५ दिने सूचना

- Friday, December 1st, 2017 मिति ः२०७४/०८/१०

श्रीमान फ्यान सदस्यज्यूहरु,
यस संस्थाकोे २५ औं वार्षिक साधारण सभाले निर्णय गरे अनुसार संस्थाकोे सदस्यज्यूहरुले आफ्नो नर्सरी÷फर्म विगत ५ वर्ष वा त्यस भन्दा वढी सम्म लगातार नविकरण नगरी विधानत नविकरण फेल भएका सदस्यलाई ३५ दिने सूचना जारी गरी सदस्यता नविकरणको मौका दिने निर्णय भए अनुसार ५ वर्ष भन्दा वढी समयसम्म सदस्यता नविकरण नभएका नर्सरी/फर्म का सदस्यहरुलाई यो सूचना गरिएको छ । उक्त अवधि भित्र आफ्नो संस्थाको सदस्यता नविकरण गरी नियमित हुन अनुरोध गर्दछौं । साथै उक्त अवधि भित्र नविकरण नभएमा विधानत स्वत खारेज हुने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ ।

विश्वमणी पोख्रेल, 
सचिब, फ्यान
 

   

Dally Visitor:

[ x ]

TRENDING NOTICE

ADMINDecember 1st, 2017

मिति ः२०७४/०८/१० श्रीमान फ्यान सदस्यज्यूहरु, यस संस्थाकोे २५ औं वार्षिक साधारण सभाले निर्णय गरे अनुसार संस्थाकोे सदस्यज्यूहरुले आफ्नो नर्सरी÷फर्म विगत ५ वर्ष वा त्यस भन्दा वढी सम्म लगातार...

View All