संस्थाको उद्देश्यहरु

 1. पुष्प तथा पुष्पजन्य बस्तुहरुको उत्पादन, विक्री वितरण, आन्तरीक तथा विश्व वजारसम्म पहुँचका साथै बिकास, बिस्तार र प्रबद्र्धन गरी देशको आर्थिक बिकासमा सहयोग पु¥याउने ।
 2.  पुष्प तथा पुष्पजन्य बस्तुहरुको आधुनिकिकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकिकरण गर्दै उद्योगमा रुपान्तरण गर्ने ।  
 3. पुष्पसंग सम्वन्धित उत्पादन र प्रविधीको विकाससंगै अध्ययन अनुसन्धानको पक्षलाई पनि सुदृढिकरण गरी अघि वढाउने ।
 4. पुष्प तथा पुष्पजन्य बस्तुसंग सम्बन्धित उद्योग, व्यवसायलाई स्वदेश तथा बिदेशमा बिकास, विस्तार तथा प्रबद्र्धन गर्ने तर्फ देहायका उदेश्यहरु हुनेछन् ः–
 • नेपालमा पुष्प व्यवसाय सम्बन्धी उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन दिई देशको आर्थिक बिकासमा सहयोग पु¥याउने ।
 • उत्पादित बस्तुहरुको आन्तरिक बजार, बजार व्यवस्थापन एवं निर्यातमा एकरुपता ल्याउन नेपाल सरकारको विभिन्न निकाय लगायत अन्य सरोकारवाला र सम्वन्धित संघ संस्था एवं निकायसंग समेत सम्पर्क राखी आवश्यक कार्यहरु गर्ने, गराउने ।  
 • पुष्प तथा पुष्पजन्य बस्तु प्रति जनअभिरुचि तथा जागरुकता बढाउन आवश्यक कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने, गराउने । उत्पादित बस्तुहरुको मापदण्ड निर्धारणको सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्थापनको कार्य गर्ने ।
 • पुष्प व्यवसायमा संलग्न साना उद्यमी तथा किसानहरुलाई फूल विरुवा सम्बन्धी जानकारी गराई व्यवसायप्रति प्रोत्साहिस गर्नुका साथै अभिरुचि बढाउने कार्य गर्ने । 
 • पुष्प व्यवसाय सम्बन्धी कार्यको निमित्त उपयुक्त एवं समयानुकुल वाताबरण तयार गर्ने तर्फ समयोचित कार्य गर्ने । 
 • पुष्पजन्य ब्यवसायको विकास, बिस्तार तथा प्रबद्र्धन गर्नको लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सरकारी तथा गैर सरकारी, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय बिभिन्न संघ संस्थाहरुसंग सहकार्य गरि तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, परामर्श सेवा, मेला, प्रदर्शनी, अध्ययन भ्रमण लगायत कार्यहरु संचालन गर्ने । 
 • पुष्प व्यवसायमा भएको लगानीको सुरक्षालाई ध्यान दिदै व्यवसायीक हकहितमा कार्य गर्ने ।

   

Dally Visitor:

[ x ]

TRENDING NOTICE

ADMINDecember 1st, 2017

मिति ः२०७४/०८/१० श्रीमान फ्यान सदस्यज्यूहरु, यस संस्थाकोे २५ औं वार्षिक साधारण सभाले निर्णय गरे अनुसार संस्थाकोे सदस्यज्यूहरुले आफ्नो नर्सरी÷फर्म विगत ५ वर्ष वा त्यस भन्दा वढी सम्म लगातार...

View All