ध्येय वा गन्तव्य (Mission)

नेपाली पुष्प व्यवसायको क्षेत्रलाई बढाउन को लागी पुष्प उद्यमीकर्ताहरु तथा पुष्प व्यवसायको समग्र विकास गरेर विश्वव्यापी रुपमा प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ।

   

Dally Visitor:

[ x ]

TRENDING NOTICE

ADMINDecember 1st, 2017

मिति ः२०७४/०८/१० श्रीमान फ्यान सदस्यज्यूहरु, यस संस्थाकोे २५ औं वार्षिक साधारण सभाले निर्णय गरे अनुसार संस्थाकोे सदस्यज्यूहरुले आफ्नो नर्सरी÷फर्म विगत ५ वर्ष वा त्यस भन्दा वढी सम्म लगातार...

View All